Marketing bezpośredni - cechy, działania

Marketing bezpośredniMarketing bezpośredni jest całkowicie niezależną dyscypliną przekazu marketingowego. Oparty jest na niezależnych narzędziach, możliwościach i sposobach, kieruje się własnymi prawami. W porównaniu z reklamą tradycyjną jest dużo bardziej uporządkowany i szablonowy.

Obejmuje kilka typów postępowania, które są wzajemnie powiązane. Baza danych, koncepcja i plan działania, kreacja zagadnień, ich techniczne opracowanie, wykonanie to są najważniejsze rodzaje operacji w funkcjonowaniu marketingu bezpośredniego. Pominięcie czy niesolidne wykonanie którejkolwiek z nich niweczy zupełnie operację.

Opracowując projekt akcji reklamowej w dowolnym medium można liczyć na cud i przypadek, który może spowodować, że nawet amatorowi uda się opracować dobrą wersję. Tego typu sytuacja jest całkowicie niemożliwa w marketingu bezpośrednim. Wiedza, wiedza i lata pracy w marketingu są najważniejszymi elementami, które warunkują sukces dobrej reklamy w marketingu bezpośrednim. Marketing bezpośredni jest rozwinięciem w porównaniu z reklamą tradycyjną.

Jego najważniejsze prawa zostały wielokrotnie przetestowane i pozwalają z bardzo dużym prawdopodobieństwem zasymulować rezultaty. W reklamie tradycyjnej, mimo opracowań i symulacji, jest to do końca pobożnym życzeniem aż do momentu puszczenia reklamy.

Czym cechuje się marketing bezpośredni?

  • Interaktywność - podstawowa właściwość marketingu bezpośredniego oznaczająca, że kupujący nie jest biernym odbiorcą przekazywanej do niego komunikacji. Wszystkie działania marketingu bezpośredniego umożliwiają łatwą odpowiedź ze strony klienta.
  • Bezpośredniość - oznacza ciągłe dążenie do tego, aby działania kierowane do klienta miały jak najmniej ogniw pośrednich, czyli ograniczoną liczbę zakłóceń.
  • Personalizacja - określa taki charakter postępowania, aby klient miał poczucie, że są one skierowane wyłącznie do niego oraz że firma je prowadząca ma świadomość co do potrzeb i wymagań.
  • Dowolność mediów - oznacza, że marketing bezpośredni posługuje się każdym typem reklam.
  • Mierzalność reakcji - umożliwia na bardzo precyzyjne oszacowanie efektu swojego działania i zwrot z inwestycji. Odpowiedź może być określana nie wyłącznie ilościowo ale także jakościowo.
  • Trwałość relacji - świadczy, że dowolne działanie marketingu bezpośredniego musi wzmacniać i wydłużać relację wiążącą kupującego z firmą.
  • Akcje marketingowe - oznaczają ukierunkowanie do większej sprzedaży, ekspansji na rynku, wzrostu pozycji lidera.


Podobne:
Jan Paweł II - życie i pontyfikat

Jan Paweł IIKarol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18.05.1920 r. jako syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z domu Kaczorowskiej. Został ochrzczony w par

Reklama a określenie rynku docelowego

Rynek docelowyJest jedną z tych kwestii, którą dokładnie należy rozważyć w trakcie planowania działalności reklamowej w przedsiębiorstwie.

Reklama wszechobecna

ReklamaCzy ktoś z nas wyobraża sobie w ogóle jeszcze życie bez reklamy? Bez tych wsz